Danyi Zsuzsi

„ Él bennem a késztetés...”

Weöres Sándor: Ars Poetica, mint útmutatás

Weöres Sándor: Ars Poetica, mint útmutatás
Weöres Sándor költői hitvallása számomra olyan, mint egy iránymutatás az élethez. Bölcselet, melyet a hétköznapok bármely pillanatához alapul hívhatok, mert azonos a saját értékrendemmel.
Intelem, ami mulandóságunkat, s a reményt egyaránt mutatja. A reményt, ami azon vágyunkat szolgálja, hogy ne tűnjünk el nyomtalanul. Ki értelemmel bír, és más is megfordul a fejében, mint a táplálkozás, meg a párzás igénye, abban ez a gondolat előbb-utóbb megfogan. Mi végre, s meddig vagyunk jelen, s ha már nem leszünk, hagyunk-e nyomot magunk után? Létezésünk fel lesz-e róva egy pergamenre, hogy az utánunk jövők elolvashassák, itt éltünk, alkottunk mi is. Eredendő emberi érzés, hogy akarunk. Akarunk létezni, halálunk után is.
Vallások, hitek, eszmék, tudományos magyarázatok, különböző formában beszélnek arról, mi lesz velünk, ha elhagyjuk ezen életünk porhüvelyét, lelkünk földi templomát, azaz meghalunk. Hangot adunk hát, létezni akarásunknak. Ki úgy, hogy gyermeket nemz, hogy benne tovább éljen, ki fát ültet, zenét szerez, házat épít, ki úgy, hogy gondolatait sorokba szedi. Prózába, versbe formázza s az emlékezésben bízva, az öröklétnek szánja. Az emlékezetet, mint mesebeli, mindent megtartó létezőt tartja számon, mely őrzi, s mindig szerető anyaként ringatja azt, mi belőle, a költőből, íróból papírra vétetett.
Weöres Sándor, véleményem szerint ezen hiúságunkra figyelmeztet, s teszi ezt úgy, hogy maga is pontosan érti, érzi ennek igényét. Önmaga számára is írja „Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat.” Hisz az emlékezet, mire bízni szeretnénk gondolatainkat is embertől való, esendő, mulandó, földi eredet. Csillog, így kecsegtet, s míg létezik, izzik, fellobban, mást is megérint, és mert talán valóban értékes, mit neki átadtál, ezért hinni akarod, hogy örökké él majd. Vonatkozhat ez persze minden cselekedetre, művészi megnyilvánulásra, de szerény alkotóként most maradnék az írásnál, és az ehhez kötődő bennem is megfogalmazódó igénynél.
Annál az igénynél, amit, jól tudom, kedves író, költő, alkotótársam, magad is hordozol. Amint valami megszületik, már érzed valahol belül azt a kuckoló, kényszerítő, talán fojtogató érzést, hogy megmutasd, és visszajelzést kapj, lehetőleg minél elismerőbbet, szofisztikáltabbat. Igényed még, hogy ismeretlentől, s elismerttől is jöjjön reflexió, mert ezekben az esetben nem befolyásoló tényező az irányodban megnyilvánuló érzelem, valamint olyan személy is nyilatkozik, akit magad is sokra tartasz. Ez többszörösen megnyugtató. Ha magadra igényes vagy, tanulsz, figyeled az előtte járó ’nagyok’ stílusát, s fogadod a jó tanácsokat, keresed az egyedit, ami csak rád jellemző, amivel kitűnsz, s ami által olvasottabb leszel. Mert ma is erre biztatnak, mint Weöres idejében. Ha igényes vagy, magad is naggyá kívánsz lenni. Akár szerényen is, de olyan alkotóként, akit említ az emlékezet. Ezzel aztán „sárcipőt húzol”, – írja a költőnk – mi béklyóként tart a földön, s lelkedet, mint papírsárkányt, ezen a horizonton repteti. Tanácsa más, „szolgálj a géniusznak,” „mely pont és végtelenség”.
És itt megállnék egy pillanatra, mert a három szót, amivel a felsőbb rendű létezést leírja, szívesen forgatom magamban. Géniusz, pont, végtelenség. Keresztényi világunk szava erre: Isten.
Amióta eszem tudom, hívőnek tudom magam. Hitem a gerincem részeként enyém. Egyszerre megfoghatatlan és alig felfogható, mint a világegyetem egésze, és stabil, mint a földmélybe fagyott, gyémánttá kövült ősi ásvány. Nem hagyott el életem gyötrelmes időszakaiban sem, de! De bizony, míg értelmem nyílt és fejlődött, (s reményeim szerint ez így lesz, míg élek) számtalan kérdés merült fel bennem a feljebbvaló létezésével, működésével kapcsolatban, különösen a kereszténységről tanulnak kapcsán. Olvasmányaim során megismert, átlag feletti tudással, készséggel bíró emberi nagyságok gondolkodását figyelve, tisztán látszott, az igazán „nagyok”, bölcsek, ha egykoron tagadták is Isten létezését, a tudásuk gyarapodásával, az összefüggések megértésével egyetemben váltak hívővé. Fejet hajtottak a mindenségnek, az egynek, amely géniuszi bölcsességgel alkotta s működteti a világot, azaz a végtelent. Ez mindig megérintett. Valahol igazolta hitem és érzékenységem által a világról alkotott képem, amelyben létezik a meg- és szinte felfoghatatlan jó, a harmónia, a rend. (Ez sok mindenben nem egyezik a vallással, annak múltjával és nevében történt cselekedetekkel.)
Weöres Sándor nem csak ebben a versében tesz hitet. Számomra mégis nagyon szép, ahogy költői tevékenységét is ehhez igazítja. „Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket” Halld meg a Géniusz, az egy és végtelenség útmutatását, az igét. Szinte pátoszos, mintha templomban imádkozna, fénylő, forró, mire hallgatni kell. Mert az nem csal meg, s olyan muníciót ad, ami táplál és felmelegíti azt a pár évedet, mit itt töltesz. Következő soraiban benne van ismét, hogy ezek a támogató, örök értékkel bíró magaslatok, „a te múló dalodba csak vendégségbe járnak”, „társukként megölelnek és megint messze szállnak”, de ennél többet mégsem tehetsz. S ez így szép. Elfogadod az elmúlást, s míg élsz, úgy cselekszel, írsz, hogy az igaz forrásból táplálkozzon. S ez az alázat, mely belátni képes a Géniusz bölcsességét, úgy késztet cselekvésre, hogy abban mindenkor benne van annak az intelme, ne a hiúság vezessen. Törekedj olyat alkotni, mi megérdemli, hogy az örök emlékezet megtartsa, de, alkotásod célja ne ez legyen!
Nem tudhatom, végül Weöres Sándor ezen költői hitvallását mennyire tudta betartani. Már megkérdezni sem lehet tőle, de ez nem is igazán fontos. Fontos az, hová vetjük lábunkat, miből merítünk erőt és mi életünk, törekvéseink célja. Az ember, ember marad. S mint olyan esendő, mégis megadatott számára, hogy megküzdjön a legnehezebbel, s felülmúlja azt, azaz önmagát. Ehhez pedig Weöres Sándor Ars Poéticája számomra gyönyörű útmutatás.
Megjelent a Litera-Túra Művészeti Magazinban és a
WEÖRES SÁNDOR kortárs reflexiók, versek antológiában, a MARADOK Vers-Dal-Háló kiadásában
Facebook
LinkedIn
Email

Ajánló

Próza még:

Peter Wohlleben

    Peter sorsa már öt évesen eldőlt. Nem a nagyváros poros utcái nevelték. Nem

A ragyogás

Az ilyentájt nyugodt víztükör felszínén ezüstvillanás jelezte, hogy Balin, kilőtt nyílként siklott végig alatta. Fontos

Virágoztatás

Vettem magamnak egy képességet. Hosszan rágódtam rajta, hogy megtehetem-e, és nehezen vettem rá magam, hogy

Testvér(ek)

A zenekar első hegedűse játszotta a szólót. A magas fiatalember mutatós volt és közismert. Elkerülve

Betonrésnyi boldogság

  Két éve voltam hajlandó szembenézni azzal, miben élek. Álmomban olyan voltam, mint egy megkövült

A víz illata

Lehajtott fejjel nézem a víztükröt. Illata észrevétlen kúszik az orromba, és kioldja a lelkemre kötött

A remete

A tavaszi nap még elég alacsony szögben süt be ahhoz, hogy a fényesre kopott, fa

Láncok

Gróf Széchenyi István nagy álmát váltotta valóra. Az ihletet Angliában kapta, amikor meglátta a Hammersmith-et.

Példakép

Mint a kerti törpe állok és vacogva figyelem a kertet, a felhők félelmetesek, székek felborulva,

Rozsdabarna

Alkonyodott, amikor autóval az automata elé gördült. Az informáló levelek, az elmúlt napokban már több

Kötni és engedni

A tű bekúszik a hurkon, s míg a kis kanyarintó mozdulattal magára csavarja és előre

Repülj madár

A kertbe, ahová most magam megyek, egyikünk sem szeretett járni. Pedig rendezett. A fák, bokrok,

Szeme, mint barna tó

Távolról érkezik hozzám a lépések alatt reccsenő padló hangja. Azt álmodom, hogy apám jön, és

Haláltánc

Elválaszthatatlanok voltak. A szoba sarkában érezték magukat a legjobban. Ide nem tűzött be a nap,

Becsületes zsákmány

Ismersz! Sose engedtem vóna el! Foggal-körömmel tudok küzdeni. Szedtem is a lábam, ahogy mindig, amikor

Legújabb bejegyzések

Rózsa vitéz 🔉

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A

Rozmarintszál 🔉

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert

Eljön az ideje

Talán, sosem érted meg, mindegy, milyen mélyen rejted, titkolni előlem nem tudod, gondolatod, érzésed indítja