Danyi Zsuzsi

„ Él bennem a késztetés...”

Kötni és engedni

A tű bekúszik a hurkon, s míg a kis kanyarintó mozdulattal magára csavarja és előre húzza a szálat, hozzákoccan a másik tűhöz. Az apró koccanások és az anyag nyikordulásai egyenletes ritmusban követik egymást. Kezeim soronként azonos táncot járnak. Kinyújtott mutató ujjam, mintha lassan integetne, tartja is, engedi is a többszörösen rátekert fonalat. Behajtott ujjaim alatt meleg fészekké válik a tenyerem. Belőle sejtek születnek, s egymásba kapcsolódva gyarapodnak, egy sor sima, egy sor fordított. Útjukat érintésem kíséri, s ha megakadnak, ujjpárnámat a tű hegyének támasztva segítem tovább őket. A tompa szúrások egy idő után mélyedést nyomnak a bőrredők közé. Idő, míg kisimul. Igyekszem egyenletesen dolgozni, de nem vagyok profi ebben.
Erős bennem a késztetés, neki még nincs sálja. Kék-szürke cirmosat kötök, hogy a nyakába köthessem, mert ezzel is kifejezem, kötődök hozzá. Már talán nem is szokás ez. Talán elég, ha karomban tartva őt a levelek táncát, s a köztük járó szél susogását, vagy a madarak csivitelését hallgatjuk? Vagy elég, ha összekucorodva könyvet lapozunk, minden mondókát csak félig énekelve, mert nincs még többre türelem? Plédben magamra kötve batyumamát játszva, Bóbitára táncolunk, míg a szemhéja lassan lecsukódik? Még nem vagyok profi ebben, de igyekszem nem kötni magamhoz jobban, mint ami őt szolgálja.
Vajon hol van a határ, amíg még segítem, s hol, mikor már túlságosan megkötöm? A fonalat sem szabad sem túl szorosan, sem túl lazán tartani. Gyengéd határozottsággal az anyag könnyed és puha marad. Idomul a nyakra, lágyan ölel. Az egymásba fonódó szálak tekervénye olyan, mint a DNS. Tőlem erednek, s benne épp úgy kanyarodnak. Orrának vonalát, mosolyának ívét magamban látom, mégis más. Szabad, mint az égen úszó felhők, miket együtt csodálunk. Velünk van pár évig, aztán elindul. A gyermek nem a miénk. Nagy felelősség őt jó irányba terelni, és megtanítani helyesen kötődni. A nehézség pedig abból adódik, hogy ő egyedi. Hiába vált be más anyának, nagymamának egy módszer, s osztja meg kéretlen elveit. Sablont nem húzhatunk, mert a miénkben más DNS szálak szőnek szövetet. Ebben senki sem lehet profi. Saját mintánkat adhatjuk csak tovább, s jobb esetben igyekszünk azt a gyermekhez igazítani.
Sálat ma már inkább boltban vesznek, de én megkötöm és remélem, érzi majd a meleg biztonságot, amit a kötődésem számára nyújt és a szabadságot, amivel a világot felfedezheti ennek védelmében. Kötés és engedés. Nem ezek helyes arányáról szól minden? Amint kialakul az egyik, már magában hordozza a másikat. Mint mikor járni tanul. Míg fogjuk a kicsi kezeket, minden pillanatban azok elengedésére készülünk. Aztán boldogan megtapsoljuk, mikor sikerülnek az első bizonytalan lépései. Most én is így lépdelek? Együtt indultunk egy új úton. Keressük a határainkat, ami hol egybe folyik, hol eltávolodik egymástól. Mi leszek én így mellette? Mivé alakul a nő, ha nagymama lesz? Hogy tud majd mindkét területen önmaga maradni, vagy hármon, mert közben anya is marad. Akkor jó, ha minden szálat egybeköt? A sál többszínű lesz, egy anya, egy nagymama, egy nő, amiben az árnyalatok egymásba simulnak, de jól el is különíthetők. Sorról sorra haladva, miközben a kötőtű elengedhetetlen koccanásai egyenletes ritmusban követik egymást. Ahogy az ükanyám DNS szálai összekötődtek az ükapáméval, és így tovább, míg elérkeztünk a legújabb generációhoz. Hányféle cirmos szín keveredik már ebben a vér szerinti kötődésben?
A sűrű szövésű szőttesünkben mindannyian egységet alkotunk.
LACKFI ÍRÓKURZUS/ 2023. TAVASZ / KETTEN EGY TEST
Facebook
LinkedIn
Email

Ajánló

Próza még:

Peter Wohlleben

    Peter sorsa már öt évesen eldőlt. Nem a nagyváros poros utcái nevelték. Nem

A ragyogás

Az ilyentájt nyugodt víztükör felszínén ezüstvillanás jelezte, hogy Balin, kilőtt nyílként siklott végig alatta. Fontos

Virágoztatás

Vettem magamnak egy képességet. Hosszan rágódtam rajta, hogy megtehetem-e, és nehezen vettem rá magam, hogy

Testvér(ek)

A zenekar első hegedűse játszotta a szólót. A magas fiatalember mutatós volt és közismert. Elkerülve

Betonrésnyi boldogság

  Két éve voltam hajlandó szembenézni azzal, miben élek. Álmomban olyan voltam, mint egy megkövült

A víz illata

Lehajtott fejjel nézem a víztükröt. Illata észrevétlen kúszik az orromba, és kioldja a lelkemre kötött

A remete

A tavaszi nap még elég alacsony szögben süt be ahhoz, hogy a fényesre kopott, fa

Láncok

Gróf Széchenyi István nagy álmát váltotta valóra. Az ihletet Angliában kapta, amikor meglátta a Hammersmith-et.

Példakép

Mint a kerti törpe állok és vacogva figyelem a kertet, a felhők félelmetesek, székek felborulva,

Rozsdabarna

Alkonyodott, amikor autóval az automata elé gördült. Az informáló levelek, az elmúlt napokban már több

Repülj madár

A kertbe, ahová most magam megyek, egyikünk sem szeretett járni. Pedig rendezett. A fák, bokrok,

Szeme, mint barna tó

Távolról érkezik hozzám a lépések alatt reccsenő padló hangja. Azt álmodom, hogy apám jön, és

Haláltánc

Elválaszthatatlanok voltak. A szoba sarkában érezték magukat a legjobban. Ide nem tűzött be a nap,

Becsületes zsákmány

Ismersz! Sose engedtem vóna el! Foggal-körömmel tudok küzdeni. Szedtem is a lábam, ahogy mindig, amikor

Legújabb bejegyzések

Rózsa vitéz 🔉

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A

Rozmarintszál 🔉

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert

Eljön az ideje

Talán, sosem érted meg, mindegy, milyen mélyen rejted, titkolni előlem nem tudod, gondolatod, érzésed indítja