Danyi Zsuzsi

„ Él bennem a késztetés...”

Tiszai mesevirágok:
A kuporgó tündér 🔉

Egyszer volt, hol nem volt, volt valahol a Tisza-Zagyva torkolatnál egy vár. Ennek a várnak a királya nagyon szeretett halászni.

Történt egyszer, amikor a Zagyvára indult halat fogni, hogy egy aprócska teremtést vett észre a vízben. Közelebb ment, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor fedezte fel, hogy egy tündért lát. Akarom mondani, annak is a csak a tükörképét a víz felszínén, mert a tündér egy nagy fűzfa ágán kuporgott, és onnan bámulta a vizet. A király besétált a fa alá és felköszönt a tündérnek, mire az úgy megijedt, hogy belepottyant a vízbe!

A király nagyot kacagott az esetlenül támolygó, prüszkölő, csuromvizes teremtés láttán. Levette palástját, bebugyolálta vele a tündért, majd karjába vette, és hazavitte a palotába. Össze is barátkoztak, és ettől kezdve együtt jártak halat fogni, s bizony sosem tértek haza üres kézzel. A király úgy érezte a tündér szerencsét hoz számára!

Egy nap azonban szomorú hír érkezett. Megindult a török, hogy a várat elfoglalja. A király aggódott a túlerő miatt, de a tündér megnyugtatta, egyet se féljen, amíg ő itt van, mert varázserejével megvédi a várat.

Így is lett! Nemsokára megérkezett a török, rettentő seregével, de akármilyen erős katonák jöttek is, a király várát nem tudták bevenni.

Ekkor a szultán összehívta vitézeit, hogy megtanácskozzák mitévők legyenek. Arra jutottak, hogy kémet küldenek a várba, hátha neki sikerül kideríteni a király titkát. A kém az éj leple alatt alagutat ásott a várfal alatt, s mikor bejutott, elbújt a pincébe, várt és hallgatózott. Nem is kellett sokat várnia! Hallotta, ahogy az emberek a tündért dicsérik, amiért megvédi őket varázserejével. A kém ezt sehogy sem értette, de elindult vissza az alagúton a szultánhoz, hogy jelentse, amit hallott.

Kiérve a vár körüli mocsaras részen haladt át éppen, amikor egyszer csak találkozott egy boszorkánnyal. Itt lakott a mocsárban, s ki nem állta a tündért.  Így amikor a kém elmesélte mi járatban van, ahelyett, hogy békává változtatta volna, inkább a segítségére sietett.

Átadott neki egy mérgezett fűzfabotot, amit ha a tündérhez érintenek, rögtön kővé válik. Ő nem tehette, mert egy vidékről valók voltak, s a varázslat így nem fogott volna. A kutya török azonban éppen kapóra jött.

A kém visszaérve a táborba mindent elmesélt, így a szultán még azon éjjelen sorrendbe állította katonáit, s másnap megindult a töröksereg a vár felé. A kém pedig álruhában, visszament az alagúton, s megkereste a tündért. Éppen a várfal tövében kuporgott, mikor egy óvatlan pillanatban megérintette a mérgezett fűzfabottal. Szegény összekuporodva vált kővé, és többé moccanni sem tudott. A várat a törökök földig lerombolták, egy tornyot kivéve, azzal nem tudtak mit kezdeni.

Az emberek azt mondták, hogy a tündér varázsereje nem veszett el teljesen, egy kicsi megmaradt belőle, ez óvta meg a tornyot. Hogy igazuk volt-e, nem tudni, de az bizonyos, hogy a torony romja még mindig ott áll, közel a Tisza-Zagyva torkolathoz egy varázslatos kertben. Ma úgy hívják Szolnoki Művésztelepen. S bizony a kővé vált kuporgó tündér is ott ül azóta is. Ha nem hiszed, keresd csak meg nyugodtan! Ha megsimogatod, talán Neked is szerencsét hoz majd!

A mese Nagy Ervin Dénes története alapján íródott, és a Tiszai mesevirágok mesekönyvben jelent meg 2017-ben.

Facebook
LinkedIn
Email

Ajánló

Mesék még:

Rózsa vitéz 🔉

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A

Rozmarintszál 🔉

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert

Legújabb bejegyzések

Eljön az ideje

Talán, sosem érted meg, mindegy, milyen mélyen rejted, titkolni előlem nem tudod, gondolatod, érzésed indítja

Először távol

Ha nem a kultúra határozta volna meg az életem, nemzetem ünnepei akkor is ritmust adnának

Peter Wohlleben

    Peter sorsa már öt évesen eldőlt. Nem a nagyváros poros utcái nevelték. Nem

A ragyogás

Az ilyentájt nyugodt víztükör felszínén ezüstvillanás jelezte, hogy Balin, kilőtt nyílként siklott végig alatta. Fontos

Virágoztatás

Vettem magamnak egy képességet. Hosszan rágódtam rajta, hogy megtehetem-e, és nehezen vettem rá magam, hogy

Kevés utazás színesíti az életem.Vannak országok ahova egyáltalán nem vágyok, ilyen pl. Amerika, és van,

Testvér(ek)

A zenekar első hegedűse játszotta a szólót. A magas fiatalember mutatós volt és közismert. Elkerülve

Allora

8 éves leszek amikor az elsőt haza hozom és apámé mellé teszem közvetlen a kapu

Betonrésnyi boldogság

  Két éve voltam hajlandó szembenézni azzal, miben élek. Álmomban olyan voltam, mint egy megkövült

A víz illata

Lehajtott fejjel nézem a víztükröt. Illata észrevétlen kúszik az orromba, és kioldja a lelkemre kötött

A remete

A tavaszi nap még elég alacsony szögben süt be ahhoz, hogy a fényesre kopott, fa

Láncok

Gróf Széchenyi István nagy álmát váltotta valóra. Az ihletet Angliában kapta, amikor meglátta a Hammersmith-et.

Példakép

Mint a kerti törpe állok és vacogva figyelem a kertet, a felhők félelmetesek, székek felborulva,

Rozsdabarna

Alkonyodott, amikor autóval az automata elé gördült. Az informáló levelek, az elmúlt napokban már több

Szolnoki ANZIX

Az egyik legkedvesebb koncerttípusom a Szolnoki Szimfonikusokkal az ANZIX. Pár évvel ezelőtt indult el egy