Danyi Zsuzsi

„ Él bennem a késztetés...”

Tiszai mesevirágok
A gyógyító víz 🔉

Egyszer volt hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás – tengeren is túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, élt egy öreg király. Gyönyörű leányai voltak, egyik szebb, mint a másik, de a legkisebb olyan szép volt, hogy szebbet nemigen lehetett volna találni nála a földkerekségen. Még a Nap is, aki bizony látott már sok mindent a világban, elcsodálkozott, amikor a királylányt megpillantotta. Szépségének híre el is terjedt az egész birodalomban.

Az öreg király egyszer nagyon megbetegedett, fájt minden tagja. Étvágya is odalett. Híres szakácsai hiába tették elébe a jobbnál jobb fogásokat, egy falat nem sok, annyit se ment le a torkán. Jöttek is mindenfelől híres doktorok, gyógyítók, javasasszonyok, de nem tudtak segíteni. Egyszer aztán egy öreg bölcs csoszogott a király elé, ránézett, és azt mondta, hogy a királyon csak egyfajta gyógyvíz segíthet. Ha abból három kortyot iszik és megfürdik benne, elmúlnak a fájdalmai és az étvágya is rögvest visszatér. Ez a víz egy olyan városában van, ahol két folyó találkozik, de olyan mélyen, hogy olyat emberfia még sosem látott.

A király menten ki is hirdette, hogy annak adja legkisebb leánya kezét és fele királyságát, aki a híres gyógyvízből hoz neki.

Hiszen csak ki kellett hirdetnie, a királyleány kezéért jöttek királyfiak, grófok, bárók, válogatott vitézek, csak úgy nyüzsögtek az udvarban. Mind útra keltek, de egyikkőjüknek sem sikerült meglelni a gyógyvizet. Volt az udvarban egy szorgalmas kis kondásfiú, akinek nagyon tetszett a király legkisebb leánya.

Egy nap nagyot sóhajtott.

– Bárcsak a király megengedné, hogy én is szerencsét próbáljak!

Ahogy ezt kimondta, megszólalt mellette egy kis malacka:

– Hallod-e, te kondásfiú! Mindig jó voltál hozzám, most meghálálom. Menj a királyhoz, s jelentsd neki, hogy te elhozod a gyógyvizet. Majd indulj el hegyen, völgyön át és menj addig, amíg egy hatalmas erdőbe nem érsz. Ott megleld azt vasorrú banyát, aki segít neked, a gyógyvíz megtalálásában. A király már úgy szenvedett, hogy azt sem bánta, ha egy kondás lesz a veje, csak hozza el azt a vizet.

A kondásfiú ment mendegélt hegyen, völgyön át. Az egész országot már majdnem bejárta, mire egy sűrű erdő közepén egy kis házra bukkant. A házban rátalált a vasorrú banyára. Illendően köszöntötte.

– Adj Isten jó napot Öreganyám!

– Adj Isten neked is, édes fiam! Hol jársz erre, ahol a madár se jár?

– Anyókám, én a híres gyógyvizet keresem, ami a királyt meggyógyítaná? Meg tudná nekem mondani, hogy merre találom?

– Nem édes fiam, de ha hazajön az uram, a Nap, ő talán meg tudja mondani. Most azonban bújj el, mert ha elsőre meglát rettentő dühös lesz! A kondás fiú az ágy alá bújt, s hamarosan hazajött a Nap. Belépett a szobába, s mindjárt rákezdte:

– Te asszony, ki van itt, mi ez az emberszag?

– Ugyan, ugyan! Ne perelj! Csak egy szegény vándorlegény kedves uram!

Erre a fiú kimászott az ágy alól, s köszöntötte a Napot.

-Adjon Isten Kegyelmes Napuram! Bocsásson meg, hogy zavarom, de a gyógyvizet keresem, amely az alatt a város alatt van, ahol két folyó találkozik. Azt remélem tud nekem segíteni!

– Szerencséd, hogy szépen köszöntöttél! A gyógyvízről nem tudok semmit, de talán a Hold bátyám tud felőle valamit.

Elment hát a kondás fiú oda is. Ott is úgy járt, mint a Napnál. A Hold a Szélhez irányította. Oda is eljutott, szépen beköszöntött, és a Széltől is megkérdezte, nem tud-e valamit a vízről.

– Szerencséd, hogy úgy köszöntöttél, mint illik, másként halálfia lettél volna! A híres gyógyvizet Szolnokon találod meg, azonban olyan mélyen, hogy azt emberfia még sosem látta. Szolnokon a Tisza és a Zagyva találkozásánál menj le a Tisza partjára, és indulj a folyás irányába. Jobb oldalon egy gyönyörű rózsaparkot találsz, illatos rózsákkal, de eszedbe ne jusson leszakítani egyet is, mert a rózsapark azon nyomban hatalmas medencévé változik, és benne rekedsz. Ha végigmész a rózsakerten, eljutsz egy kicsi békás tóig. Ott fordulj a Tisza felé, ülj le egy gesztenyefa alá, s várj türelmesen. Az esti órákban elkezdődik egy különös és gyönyörű tánc, a tiszavirágok násztánca. A varázslatos tánc hatására andalítóan remegni kezd a levegő, s neked figyelned kell, el ne nyomjon az álom. Egy kérész kirepül majd a többi közül. Őt kell követned! Ahol az leszáll, ott találod meg a föld alatt a gyógyvizet. A kút ásása a te dolgod, én többet már nem tudok segíteni. -mondta szél

A kondás fiú megköszönte a segítséget és útnak indult. Ment, egész álló napon át, s egyszer csak hangokat hallott.

– Ne taposd el az alattvalóimat, te legény!

Lenézett az ösvényre, és meglátott egy csapat hangyát, amint egy sáros kerékjáratból próbálják a királynőjüket kivontatni.

A fiú fogott egy ágat, betette a járatba, így a sok kis szorgos állat már ki tudta segíteni a királynőjét s tovább haladhatott. A fiú is tovább indult.

A hangyakirálynő azonban utána kiáltott:

– Köszönöm, hogy segítettél rajtunk! Jótett helyébe jót várj!

A kondás fiú útja egy sor jegenyefa mellett haladt. Egyszer csak megpillantott a földön három hollófiókát, akik panaszosan, éhesen csipogtak. A legény óvatosan tarisznyájába tette őket, majd felmászott a fára, és visszatette a fiókákat a fészekbe. Az anyamadár, aki eddig kétségbeesve keringett körülöttük hálásan szólt utána:

– Köszönöm hogy megmentetted a fiókáimat! Jótett helyébe jót várj!

A legény tovább folytatta útját. Három nap, három éjjel megállás nélkül ment, míg végre megtalálta a Zagyvát. A folyó sekélyes részén látja ám, hogy három hal vergődik a sáros vízben. A kondás fiú megsajnálta, és visszadobta őket a folyóba. Kisvártatva kidugták a fejüket a vízből, és így kiáltottak:

– Köszönjük, hogy megmentetted az életünket, cserébe megmutatjuk neked az utat a Tisza és Zagyva találkozásához.

A legény követte a halakat és nemsokára meg is érkeztek a keresett helyre. Ekkor elindult a Tisza folyásának irányába. Hamarosan meglátta a gyönyörű rózsaparkot. Végigsétált rajta, éppúgy ahogy Szél mondta. Majd a kis tó után leült egy gesztenyefa alá, és várta a kérészek násztáncát. Estefelé finom zizegés törte meg a csendet. A tiszavirágok járták gyönyörű násztáncukat. A legényt már majdnem elnyomta a buzgóság, amikor az egyik kérész kiröppent a társai közül, gyönyörű táncra perdült, majd olyan gyorsan tovarepült, hogy eltűnt a szeme elől. Hiába kereste, nem látta sehol. Ekkor a kondásfiú szárnysuhogásra lett figyelmes. Megjelent a holló, akiknek a fiókáit megmentette.

– Hallod-e te kondás fiú? Itt az ideje, hogy megháláljam jóságodat! Kövess engem, s megmutatom, hová repült a kérész!

A legény követte a hollót, s nem messze meglelték a helyet. A kiskondás megköszönte a segítséget, és ásni kezdett, de alig hányt egy kevés földet, amikor a gödör szélénél megjelentek a hangyák, akiken útközben segített. A hangyaboly három nap három éj alatt érte el a vizet, amely kút formájában tört a felszínre.

Ekkor a legény megtöltötte méretes kulacsát a csodálatos gyógyvízzel, megköszönte a hangyák segítségét és elindult vissza a királyhoz s annak gyönyörű leányához.

Hét nap, hét éjjel gyalogolt. Mire visszaért a király már nagyon beteg volt, lefogyott, a végtagjai is nagyon fájtak. Meghúzta hát a kulacsot háromszor, a maradékba pedig a lábát áztatta. Hát lássatok csodát, egyszeriben meg is gyógyult, háromszor körbe szaladta a palotát, és úgy beebédelt, mint egy kisebb sereg.

A kondásfiú még aznap feleségül vette a legkisebb királylányt és hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Hogy mi lett a gyógyvízzel? Az újdonsült király, feleségével együtt Szolnokra költözött. A Zagyva-Tisza torkolatnál húzatta fel a várát. A gyógyvíz forrását pedig kővel rakatta ki, és fürdőt építtetett mellé, hogy minden ember élvezhesse gyógyító hatását.

Itt a mese vége. Aki nem hiszi, járjon a végére!

A mesét Csajbók Kiara Dominika története alapján írtam és a Tiszai mesevirágok mesekönyvben jelent meg 2017-ben.

Facebook
LinkedIn
Email

Ajánló

Mesék még:

Rózsa vitéz 🔉

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A

Rozmarintszál 🔉

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert

Legújabb bejegyzések

Eljön az ideje

Talán, sosem érted meg, mindegy, milyen mélyen rejted, titkolni előlem nem tudod, gondolatod, érzésed indítja

Először távol

Ha nem a kultúra határozta volna meg az életem, nemzetem ünnepei akkor is ritmust adnának

Peter Wohlleben

    Peter sorsa már öt évesen eldőlt. Nem a nagyváros poros utcái nevelték. Nem

A ragyogás

Az ilyentájt nyugodt víztükör felszínén ezüstvillanás jelezte, hogy Balin, kilőtt nyílként siklott végig alatta. Fontos

Virágoztatás

Vettem magamnak egy képességet. Hosszan rágódtam rajta, hogy megtehetem-e, és nehezen vettem rá magam, hogy

Kevés utazás színesíti az életem.Vannak országok ahova egyáltalán nem vágyok, ilyen pl. Amerika, és van,

Testvér(ek)

A zenekar első hegedűse játszotta a szólót. A magas fiatalember mutatós volt és közismert. Elkerülve

Allora

8 éves leszek amikor az elsőt haza hozom és apámé mellé teszem közvetlen a kapu

Betonrésnyi boldogság

  Két éve voltam hajlandó szembenézni azzal, miben élek. Álmomban olyan voltam, mint egy megkövült

A víz illata

Lehajtott fejjel nézem a víztükröt. Illata észrevétlen kúszik az orromba, és kioldja a lelkemre kötött

A remete

A tavaszi nap még elég alacsony szögben süt be ahhoz, hogy a fényesre kopott, fa

Láncok

Gróf Széchenyi István nagy álmát váltotta valóra. Az ihletet Angliában kapta, amikor meglátta a Hammersmith-et.

Példakép

Mint a kerti törpe állok és vacogva figyelem a kertet, a felhők félelmetesek, székek felborulva,

Rozsdabarna

Alkonyodott, amikor autóval az automata elé gördült. Az informáló levelek, az elmúlt napokban már több

Szolnoki ANZIX

Az egyik legkedvesebb koncerttípusom a Szolnoki Szimfonikusokkal az ANZIX. Pár évvel ezelőtt indult el egy