Danyi Zsuzsi

„ Él bennem a késztetés...”

Bereck Imola és Danyi Zsuzsanna műhelymunkája a Petőcz Akadémián

„Danyi Imola” – A fehér doboz

 

A szürke öltönyös férfi kezébe vette a fehér dobozt. Maga elé emelte, megforgatta, és kérdőn a mellette álló munkásra nézett.

– Ez a tízezredik, Kovács elvtárs! – húzta ki magát kék köpenyében a szalagvezető.

– Akkor az igazgató elvtárs ebbe mondja el a köszöntő beszédét – jelentette ki az öltönyös, és elindult az emeletre az irodák felé.

Már várták. Jolika a fiókból előkapta a 12 góliát elemet. Egyenként a nyelvéhez érintette őket, s mindannyiszor összerezdült.

– Működnek!

A szürkeöltönyös lepattintotta a doboz alját, és akkurátusan egyenként bepasszintotta őket. Visszacsukta a kis ajtót, a szerkezethez csatlakoztatta a zsinóros mikrofont, felcsapta a dobozon lévő piros kapcsolót, biztatólag Jolikára nézett, majd a mikrofont a szájához emelte.

– Egy-kettő, egy-kettő….

Jolika annyira meghatódott, hogy kicsordult a könnye.

– Ez csodálatos Kovács elvtárs – mondta szipogva, és beletrombitált nagy textilzsebkendőjébe, majd ugyanazzal letörölte az arcán végig folyó csehszlovák szemfestéket.

Az udvaron halk morajlással várakozott a gyár egész kollektívája, amikor a testes igazgató az emelvényre lépett és beleszólt a mikrofonba.

– Elvtársak…sak..sak…sak…! Örömmel jelentem be…be…be…., hogy a nagyvezérünk által előirányzott hetedik ötéves tervet túlteljesítettük…tük…tük…tük. A mai napon elkészült a tízezredik hangosítónk. Ezt a darabot, amelynek segítségével most is tisztán hallhatják minden szavam, a VII. kerületi Bajcsy Zsilinszky Általános Iskolának ajándékozzuk. Ezzel is segítjük olyan szavalóversenyek megszervezését, amelyek a jövő generációjában is eredményesen építik a szocializmus eszméjét…jét…jét…jét…

– Éljen, éljen! – hangzott az udvaron, és ütemes taps kísérte a beszédet.

A rendezvény után a hangosító fehér dobozt a gyár előtt várakozó fekete autóval Kovács elvtárs személyesen vitte el az iskola igazgatójának.

Következő napra esett az iskola névadójáról elnevezett szavalóverseny, amire a tanulók hetek óta készültek. Danyi József irodalomtanár sokféle verset tanított a gyerekeknek.

A kisdobosok és a piros nyakkendős úttörők egymás után léptek színpadra. A nézőtér első sorában a tanácselnök mellett az iskola vezetése, a gyárigazgató és a párttitkár helyettes foglalt helyet. Utolsóként Danyi József ötödikes kislánya lépett a fehérdobozhoz csatlakoztatott mikrofonhoz.

– Szaladjatok a mezőre, lengessétek a zászlót, / Szabadságunk az Isten szeretete adja …

A párttitkár helyettes a vers alatt feszengeni kezdett, majd ezeknél a soroknál felpattant a helyéről, és kiviharzott a teremből. Kisvártatva két fekete öltönyös alak fogta közre a függöny mögött várakozó irodalomtanárt, és a hátsó kijáraton elvezették. Az a fekete autó vitte el, amelyik a fehér dobozt is hozta.

A párttitkár eközben felsietett a színpadra, kitépte a kislány kezéből a mikrofont, és megpróbálta lekapcsolni. A vers azonban tovább szólt. A férfi mérgében földhöz vágta és többször erőteljesen rátaposott. A teremben döbbent csend ült, amikor egyszer csak recsegés hallatszott a fehér dobozból, majd a készülék újra beszélni kezdett.

– … a jövő generációjában is eredményesen építik… építik… építik…

Facebook
LinkedIn
Email

Ajánló

Próza még:

Peter Wohlleben

    Peter sorsa már öt évesen eldőlt. Nem a nagyváros poros utcái nevelték. Nem

A ragyogás

Az ilyentájt nyugodt víztükör felszínén ezüstvillanás jelezte, hogy Balin, kilőtt nyílként siklott végig alatta. Fontos

Virágoztatás

Vettem magamnak egy képességet. Hosszan rágódtam rajta, hogy megtehetem-e, és nehezen vettem rá magam, hogy

Testvér(ek)

A zenekar első hegedűse játszotta a szólót. A magas fiatalember mutatós volt és közismert. Elkerülve

Betonrésnyi boldogság

  Két éve voltam hajlandó szembenézni azzal, miben élek. Álmomban olyan voltam, mint egy megkövült

A víz illata

Lehajtott fejjel nézem a víztükröt. Illata észrevétlen kúszik az orromba, és kioldja a lelkemre kötött

A remete

A tavaszi nap még elég alacsony szögben süt be ahhoz, hogy a fényesre kopott, fa

Láncok

Gróf Széchenyi István nagy álmát váltotta valóra. Az ihletet Angliában kapta, amikor meglátta a Hammersmith-et.

Példakép

Mint a kerti törpe állok és vacogva figyelem a kertet, a felhők félelmetesek, székek felborulva,

Rozsdabarna

Alkonyodott, amikor autóval az automata elé gördült. Az informáló levelek, az elmúlt napokban már több

Kötni és engedni

A tű bekúszik a hurkon, s míg a kis kanyarintó mozdulattal magára csavarja és előre

Repülj madár

A kertbe, ahová most magam megyek, egyikünk sem szeretett járni. Pedig rendezett. A fák, bokrok,

Szeme, mint barna tó

Távolról érkezik hozzám a lépések alatt reccsenő padló hangja. Azt álmodom, hogy apám jön, és

Haláltánc

Elválaszthatatlanok voltak. A szoba sarkában érezték magukat a legjobban. Ide nem tűzött be a nap,

Legújabb bejegyzések

Rózsa vitéz 🔉

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A

Rozmarintszál 🔉

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert

Eljön az ideje

Talán, sosem érted meg, mindegy, milyen mélyen rejted, titkolni előlem nem tudod, gondolatod, érzésed indítja